Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

For forældre​

De pædagogiske overvejelser – hvorfor er det vigtigt for unge at gå i ungdomsklub?​

Lemvig Ungdomsgårds ungdomsklub er et tilbud til alle unge fra 7. klasse og frem til de fylder 18 år.

Medlemsindflydelse: Vi har som mål, at aftenklubbens tilrettelæggelse skal være en vekselvirkning mellem de unge, vores ungeråd og personalet. De unge har til en hver tid mulighed for (vi forventer det og opmuntrer til det), at bidrage med ideer og forslag til f.eks. aktiviteter, aftensmad og ture ud af huset. 

Vi har fokus på, at de unge selv er med til at planlægge og udføre de forskellige aktiviteter. Når de unge har indflydelse på indholdet af deres klubliv, bliver de fortrolige med de demokratiske værdier. Det styrker deres ansvarsbevidsthed og forpligtelse overfor aktiviteten og de andre unge og bidrager til fællesskabet. Vores udgangspunkt er, at det er de unges klub, så de dermed ønsker at tage og have et medansvar for klubbens virke og ejendele.​

Fællesskab og trivsel: I klubben arbejder vi på, at styrke de unges trivsel. Dette gør vi gennem fokus på indbyrdes relationer og venskaber. Målet er, at alle føler sig som en del af et fællesskab og at de gennem medindflydelse og aktiv deltagelse i forpligtende og inkluderende fællesskaber, udvikler evnen til samarbejde og konflikthåndtering, samt lære at forstå egne og andres følelser. Dette medvirker til at udvikle deres forståelse for demokrati og respekt for forskelligheder.

For at understøtte trivsel og fællesskab tilbyder vi forskellige aktiviteter, hvor de unge er sammen om et fælles tredje og dermed styrker relationsdannelsen. At evne den gode og blivende relation er en forudsætning for de unges selvværd og for, at de senere i livet kan relatere sig til og forstå deres omgivelser i flere forskellige sammenhænge.​

Personlig udvikling: At være en del af en klub bidrager til de unges alsidige udvikling. Gennem den pædagogiske praksis understøtter vi udviklingen af den enkelte unges identitetsdannelse, selvværd, selvudfoldelse og selvstændighed. I klubben arbejder vi med, at de unge får en bedre forståelse af sig selv i forhold til andre. Unges identitetsdannelse foregår med inspiration fra forskellige værdisæt, kulturelle og adfærdsmæssige arenaer. 

Mange unge danner subkulturer, hvor der eksperimenteres med tøjstil, sprogbrug, musik osv. som led i deres identitetsdannelse. Subkulturene næres af de gruppetilhørsforhold de unge befinder sig i, som i dette tilfælde klubben. Gennem aktiviteter og kultur skaber vi rum og frihed til at udforske de forskellige arenaer. Det er vigtigt, at de bliver mødt hvor de er, men at vi samtidigt også støtter og guider dem i deres til- og fravalg. Vi har derfor valgt at sætte nogle rammer igennem aktiviteter (det fælles tredje), for at give de unge de værdier, som vi mener er vigtige og som giver en god platform for, på sigt at de mestrer deres eget liv.

Overordnet handler det, at gå i ungdomsklub, om at kunne være sammen med vennerne. At mødes i nogle rammer, hvor det er muligt at være sig selv, men samtidig spejle sig i andre, lære af andre og sammen med andre. Ungdomsklubben er et sted med fællesskaber, hvor man kan være sammen på tværs af alder og køn, og hvor man kan hænge ud uden voksenindblanding.

Derudover er husets daglige aktiviteter baseret på samvær, uanset om det er fodbold i salen, klatring, KREA eller hyggelig snak i cafeen. Det giver på den ene side mulighed for tætte relationer mellem de unge indbyrdes, mellem ung og voksen og på den anden side mulighed for, at de kan udfolde sig, uden at der er voksne tilstede hele tiden. Vi er altså ikke kun fysisk aktive, men kan også se og benytte værdierne i det stille samvær.​

​Har du nogle spørgsmål?

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du vil høre mere om klubben, eller har andre generelle spørgsmål.

​​Følg Lemvig Ungdomsgård på Facebook

Følg os på Facebook og få større indblik i vores hverdag.​

Om os

Lemvig Ungdomsgård er beliggende i Lemvig by, hvor vi bor til leje hos den selvejende institution ”Lemvig Ungdomsgård”.

Vi har ideelle rammer for at skabe trivsel, læring og udvikling i mange forskellige slags fællesskaber.

Vores oplysninger

Lemvig Ungdomsgård

Østergade 50, 7620 Lemvig

Find vej med Google Maps

​​CVR: 28174853

​Ring eller skriv til os hvis du har nogle spørgsmål​​

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du vil høre mere om klubben og hvad vi kan tilbyde. Vi står klar til at besvare dine eventuelle spørgsmål.​​

​Tlf: 96 63 18 80

E-mail:​ ungdomsgaarden@lemvig.dk