Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

1.​Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Lemvig Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Lemvig Ungdomsgård
Østergade 50
7620 Lemvig

CVR-nr.: 2817 4853
Telefon: 9663 1880
Mail: ungdomsgaarden@lemvig.dk

2.​Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder:

·​På e-mail: dpo@lemvig.dk

·​På telefon: 9663 1080

·​Ved brev: Lemvig Kommune, Rådhusgade 2, 7620 Lemvig att. databeskyttelsesrådgiver

3.​Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:

·​For at kunne drive Ungdomsgårdens tilbud, er det nødvendigt vi behandler personoplysninger om dig. Vi behandler ikke flere persondataoplysninger om dig end nødvendigt og vi anvender ikke oplysningerne til andre formål.

·​Vi indhenter forældrenes og medlemmernes cpr.numre til at oprette adgang til UG Kortet, der bruges til at tjekke ind og ud og også er betalingsmidlet på Lemvig Ungdomsgård.

·​Vi indhenter forældrenes og medlemmernes cpr.numrer med det formål at opkræve kontingent.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

·​Persondataforordningens artikel 6 litra b

4.​Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

·​Almindelige personoplysninger om medlemmer såsom navn, adresse, cpr.nummer, mobilnummer, skole og klasselærer.

·​Følsomme personoplysninger om hvorvidt medlemmet er tilmeldt et specialtilbud/-skole og hvem der er forældremyndighedsindehaver.

·​Forældres navn, adresse, cpr.nummer, mobilnummer, arbejdsplads, eventuel økonomisk eller social friplads og eventuelle søskende.

5.​Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

·​Oplysningerne videregives ikke, dog deles oplysninger med Lemvig Kommune i forbindelse med opkrævning af kontingent og afregning af diverse typer fripladser.

6.​Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger så længe du deltager aktivt i Ungdomsgårdens tilbud og højst et år efter udmeldelse.

7.​Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.​

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

8.​Klage til Datatilsynet ((hvis Domstolsstyrelsen er rette klagemyndighed, skal du tilrette afsnit 12))

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

​Har du nogle spørgsmål?

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du vil høre mere om klubben, eller har andre generelle spørgsmål.

​​Følg Lemvig Ungdomsgård på Facebook

Følg os på Facebook og få større indblik i vores hverdag.​

Om os

Lemvig Ungdomsgård er beliggende i Lemvig by, hvor vi bor til leje hos den selvejende institution ”Lemvig Ungdomsgård”.

Vi har ideelle rammer for at skabe trivsel, læring og udvikling i mange forskellige slags fællesskaber.

Vores oplysninger

Lemvig Ungdomsgård

Østergade 50, 7620 Lemvig

Find vej med Google Maps

​​CVR: 28174853

​Ring eller skriv til os hvis du har nogle spørgsmål​​

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du vil høre mere om klubben og hvad vi kan tilbyde. Vi står klar til at besvare dine eventuelle spørgsmål.​​

​Tlf: 96 63 18 80

E-mail:​ ungdomsgaarden@lemvig.dk