Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Udvikling

Udviklingsarbejde på Lemvig Ungdomsgård

I årene 2001 til 2003 deltog Lemvig Ungdomsgård i et storstilet udviklingsprojekt, der er igangsat og støttet af Socialministeriet.

På landsplan deltager 18 klubber, og der er i alt afsat 50 mio. kr til at styrke indsatsen for de sårbare og udsatte unge.

På Lemvig Ungdomsgård har vi disse visioner for projektet:

Vores visioner er at klubbens medarbejdere:

  • ​kan etablere tætte relationer til de svageste unge, der bærer igennem, når det går skævt
  • er i besiddelse af et analyseværktøj, så vi kan differentiere vores indsats
  • kan arbejde med de svage unge, uden at det bliver på bekostning af de stærke og velfungerende
  • tager udgangspunkt i de unges stærke sider
  • kender de andre aktørers ressourcer i det sociale system og kan benytte dem og at de andre kender klubmedarbejdernes ressourcer
  • kan rumme de vanskelige unge, selv om tingene ikke lykkes i første omgang
  • kan handle forskelligt over for forskellige unge – ikke fælles regler og konsekvens kan læse de unges signaler, så den forebyggende indsats bliver startet i tide    

Ungdomsundersøgelse

Selv om Lemvig er et lille samfund har vi brug for at få en konkret viden om de unge og deres livsstil. Denne viden skal vi bruge til at målrette vores indsats derhen, hvor der er brug for os. Derfor er der i efteråret 2001 en stor ungdomsundersøgelse, som retter sig mod alle unge i alderen 12 til 18 år i Lemvig Kommune.

Undersøgelsen består af et spørgeskema og et stileemne, som de elever, der fortsat går i skole, får. De unge, der ikke går i skole længere, får tilsendt spørgeskemaet.

Formålet med undersøgelsen er at få viden om de tanker unge gør sig og om problemer, der kan opstå for enhver i forbindelse med uddannelse og fritid. Undersøgelsen er anonym. Ingen, der kender de unge, læser besvarelserne.

Lilian Zøllner har i samarbejde med styregruppen udarbejdet undersøgelsen og vil i samarbejde med styregruppen færdiggøre den. Resultatet af undersøgelsen offentliggøres i foråret 2002.

Lilian Zøllner har en lang forskerkarriere bag sig og har gennemført mange undersøgelser - primært med unge og unges livsvilkår som et centralt tema. Lillian Zøllner er oprindelig uddannet folkeskolelærer og skolevejleder.

Efterfølgende blev hun cand. pæd. i religion og erhvervede i 1991 ph.d. graden med en afhandling om unges syn på medicinsk-etiske spørgsmål. Siden har hun som forskningsleder ved Forskningscenter for Folkelig Livsoplysning og senere som lektor ved Syddansk Universitet publiceret en lang række bøger og artikler om unge, værdier og uddannelse.

Der er udgivet en rapport "Unges Livssti - en undersøgelse i Lemvig kommune". Rapporten kan bestilles på Lemvig Ungdomsgård. I forordet til rapporten skriver Lilian Zøllner:

”Jeg har desværre ingen problemer med mig selv eller Lemvig Kommune” skriver en af de unge i den stil, som indgår som en del af den foreliggende under­søgelse. Og sådan er det da heldigvis for de fleste unge. Men nogle unge har problemer, som de aldrig har formuleret før, og som de ikke kan se løsningen på. Det kan bl.a. læses i denne publikation.

Endvidere kan det læses, at næsten samtlige af de unge i 7.-10. klasse, som er blevet bedt om at medvirke i undersøgelsen, har givet tilsagn og afle­veret deres bidrag. En stor tak til disse unge for deres besvarelser og me­nings­­tilkendegivelser, som udgør hele fundamentet for det videre arbejde. 

Også tak til samtlige skoleledere og lærere for deres velvilje og hjælp. Uden denne havde dataindsamlingen været særdeles vanskelig. Ungdoms­vej­leder Bo Ravn har stået for indsamlingen af spørgeskemaer fra de unge, som har forladt folkeskolen, og også han takkes for sin indsats, der har ført til en høj besvarelsesprocent for denne gruppe.

Til projektleder Majlis Dybkjær og SSP koordinator Carsten Kristiansen skal lyde en speciel tak for deres grundighed, for konstruktive og gode mø­der og samtaler om hele projektets tilrettelæggelse. Majlis Dybkjær har fulgt projektet tæt og har med stor kompetence været samtalepartner under for­­­løbet.

Slut­telig rettes en tak til styregruppen for at betro mig opgaven og til Børge Jensen, som har udført de statistiske beregninger. Alle har med hvert deres bidrag gjort undersøgelsen til et unikt projekt, der kan danne fun­dament for udvikling og fornyelse.

Hvornår bekymrer vi os? Og hvem gør hvad?

​Blandt lærere og pædagoger hører vi af og til en bemærkning som: ”Jeg har sendt den videre (til PPR, Socialforvaltningen, skolen ..), men der sker ikke noget”.

Og så kan man gå der med sin fortsatte bekymring. Andre gange oplever man, at der blandt de forskellige faggrupper er stor uenighed om, hvor alvorlig en problemstilling er. Det er ikke altid helt klart, hvem der tager sig af opgaven.

Det er en af de opgaver vi i forbindelse med udviklingsprojektet på Lemvig Ungdomsgård får mulighed for at arbejde med. Målet med indsatsen er, at alle der arbejder inden for det sociale felt har et fælles sprog omkring de bekymringer, vi kan have omkring børn og unge.

Vi skal have en forståelse for hvor vores aktuelle bekymring er placeret på en skala efter hvor alvorlig den er. Endelig skal vi have både viden og aftaler om, hvem der kan og skal tage sig af hvilke opgaver.

På Ungdomsgården er vi begyndt at sætte ord på de signaler hos børn og unge, som gør at vi bliver bekymrede. Vi arbejder også med en foreløbig udgave af et ”bekymringsbarometer”. I familieafdelingen er et tilsvarende arbejde i gang.

Den 10. september havde Familieafdelingen og Ungdomsgården et fælles kursus omkring det at bekymre sig og hvor på skalaen en bekymring placeres. Den dag havde vi ingen problemer med at tale sammen – men vi blev da også klar over, hvor svært det er at blive enige om, hvad og hvor alvorligt problemet er.

UFC

Udviklings- og formidlingscentret for socialt arbejde med Unge er via Socialministeriet tilknyttet udviklingsprojekterne og fungerer som konsulenter og erfaringsopsamlere på samtlige 18 projekter.

UFC har oprette en hjemmeside, hvor du kan læse mere både om de enkelte projekter og om UFC.​​

Ligger du inde med spørgsmål, så kontakt os endelig ved at skrive her:

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Kontakt 

Lemvig Ungdomsgård

Østergade 50
7620 Lemvig

​​Tlf: 96 63 18 80

E-mail: ungdomsgaarden@lemvig.dk

​​CVR: 28174853

SENESTE AKTIVITETER

Læs mere om vores seneste aktiviter

- Cross

- Surf og kajak

Følg os på Youtube

youtubeknap LemvigUG

Facebook​