Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Klubanalyse i Lemvig kommune

1.1 Baggrund for analysen

Med henblik på at sikre en yderligere vurdering af mulighederne for effektiviseringer og besparelser blev der i forbindelse med budgetlægningen for 2009 - 2012 igangsat en proces med dybdegående analyser af i første omgang fire udvalgte områder: Handicap og psykiatriområdet, børneanbringelsesområdet, specialundervisningsområdet og endelig fleks- og skånejob. Samtidig blev det besluttet, at der skulle igangsættes analyser på ældreområdet og på klubtilbud i forbindelse med budgetlægningen for 2010.

Desuden skal analysen medvirke til, at der sker en harmonisering af klubtilbudene i Lemvig Kommune, idet dette ikke blev foretaget i forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007.

Analysen af klubtilbud skal forelægges Kommunalbestyrelsen ved budgetkonferencen i august 2009.

1.2 Kommissorium

Kommissoriet for analysen af klubtilbud i Lemvig Kommune, som blev godkendt af Direktionen den 25. februar 2009, er vedlagt som bilag 1.

1.3 Resultatkrav

I kommissoriet er det fastlagt, at analysen af klubtilbud i Lemvig Kommune skal belyse mulighederne for:

  1. at frigøre ressourcer på kort og lang sigt på klubområdet og
  2. at harmonisere serviceniveauet i Lemvig Kommunes klubtilbud.

Undersøgelsen skal omfatte følgende tre punkter:

  1. ​En sammenligning af tilbudsviften, udgifter og serviceniveau på klubområdet med andre sammenlignelige kommuner.
  2. En beskrivelse af tilbudsviften på klubtilbudsområdet i Lemvig Kommune.
  3. En sammenligning af udgifter og serviceniveau mellem de enkelte klubtilbud i Lemvig Kommune.

Ligger du inde med spørgsmål, så kontakt os endelig ved at skrive her:

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Kontakt 

Lemvig Ungdomsgård

Østergade 50
7620 Lemvig

​​Tlf: 96 63 18 80

E-mail: ungdomsgaarden@lemvig.dk

​​CVR: 28174853

SENESTE AKTIVITETER

Læs mere om vores seneste aktiviter

- Cross

- Surf og kajak

Følg os på Youtube

youtubeknap LemvigUG

Facebook​